home
VvE beheer
vastgoedmanagement
 informatie huurders:
verzekeringen
contact
downloads
 

Statenweg 106 a
3039 JK Rotterdam
t: 010 - 465 32 54
info@mulderbeheer.com

Vastgoedmanagement

Beheer, onderhoud en management voor woningen, winkels, garages, kantoren en bedrijfsruimten t.b.v. particuliere of bedrijfsmatige beleggers/eigenaren.

Een aantal van onze diensten:

  • Incasseren van de huren
  • Het tijdig doorvoeren van de wettelijke huurverhoging, dit binnen de juiste termijn en indexcijfers
  • Bij het niet betalen door een huurder wordt deze na vier dagen gemaand, na 15 dagen gesommeerd,
    en aan het einde van de maand dragen wij het dossier over aan de deurwaarder
  • Afwikkelen van een huuropzegging
  • Zorgdragen voor nieuwe verhuur, minimaliseren leegstand, opstellen van huurcontracten
  • Aannemen van onderhoudsklachten, opstellen van (preventieve)onderhoudsadviezen
  • Afwikkelen eventuele gemeentelijke aanschrijvingen
  • Maandelijks presenteren van de ontvangen huren, betaalde kosten etc.
 
De kosten hiervoor is een percentage van de geïncasseerde huur, exclusief BTW.
Voor woningen geldt in het algemeen 5,5 %.